Moeilijke momenten

Wanneer u een cliënt met overgewicht begeleidt, zult u op basis van de gegevens uit de voedingsanamnese een voorbeelddagmenuopstellen met hierin variaties. De cliënt heeft met dit menu en de variaties voldoende mogelijkheden in handen om gezond, gevarieerd en lekker te eten.

Nu zijn er situaties waarin het voor de cliënt moeilijk wordt om zich aan de gegeven voedingsadviezen te houden. Vaak vinden mensen het lastig zich aan hun gezonde eetpatroon te houden wanneer ze op een feestje zijn, met vakantie zijn of als er sprake is van onregelmatig werk. Voor sommige cliënten zal dit slechts af en toe voorkomen, maar andere cliënten hebben wekelijks te maken met zulke moeilijke situaties. Het vraagt dan om gerichte adviezen om hiermee om te gaan.

In dit hoofdstuk gaan we in op de meest voorkomende moeilijke situaties die lastig kunnen zijn voor een cliënt die wil afvallen.

Feestjes, recepties, verjaardagen

Verjaardagen worden in ons land uitbundig met eten gevierd. Niet voor niets wordt weleens gezegd, dat de verjaardagen van nu de bruiloften van vroeger zijn. Voor de lijner kunnen verjaardagen echter erg vervelend zijn. Het valt niet mee om allerlei lekkers te zien passeren of op tafel te zien staan zonder zelf iets te nemen. Veel lijners gaan dan ook tijdens een verjaardagsfeestje de mist in.
Wanneer dit af en toe eens gebeurt, is het echt niet erg. Mensen die echter veel
verjaardagen hebben, bijvoorbeeld door een uitgebreide familie of grote vriendenkring, hebben hulp nodig om deze vele verleidingen te kunnen weerstaan .
Iemand die bijvoorbeeld regelmatig een of twee verjaardagen per week heeft, zal zeker niet afvallen, eerder nog aankomen, wanneer aan het nemen van de feestelijke h apjes geen halt wordt toegeroepen.

Wanneer de cliënt zelf een verjaardagsfeestje houdt, zijn er meer mogelijk­ heden om zich aan het dieet te houden dan wanneer het een verjaardags­ feestje van een ander betreft. De cliënt heeft in het laatste geval immers geen invloed op wat er in huis wordt gehaald.

Verjaardagsfeestje thuis
Wanneer de cliënt zelf jarig is, of bijvoorbeeld een huisgenoot, kan de
hoeveelheid calorieën zo beperkt mogelijk worden gehouden met behulp van de volgende soorten tips:

• Tips voor de gebakssoort die de minste calorieën levert.
• Tips voor caloriearme hapjes bij de borrel.
• Tips ten aanzien van uitdelen en bewaren van de lekkere hapjes.

Gebakssoorten
In de Eettabel of NEVO-tabel kunt u zien welke gebakssoorten de minste calorieën leveren.

Afb. 1. Gebak levert vaak veel kcal

Caloriearme hapjes
Een klein overzicht van caloriearme borrelhapjes is: blokjes komkommer, stukjes wortel, stukjes selderijstengel, kwart gekookt ei gewikkeld in plakje rookvlees, blokjes Leidse kaas (20+), toast jes met sandwichspread. Uiteraard is dit lang niet volledig.

Bij het samenstellen van een lijst met energiearme borre lhapjes en dranken kunt u gebruikmaken van kookboeken, brochures van het Voedingscentrum en brochures van fabrikanten waarin deze gebruiksmogelijkheden van hun producten aangeven.

Ook kunt u een lijstje maken van producten die juist erg veel calorieën leveren, zoals noten, pinda’s, worstsoorten, kaassoorten en pasteitjes van bladerdeeg. Deze producten kunnen beter worden vermeden.

Uitdelen en bewaren van lekkere hapjes
Het is voor de lijner misschien wel gemakkelijk, maar niet verstandig om al het eetwaar op tafel uit te stallen. De hapjes kunnen het beste in de keuken, of bijvoorbeeld op een aparte tafel worden neergezet. De gastvrouw- of – heer (de lijner) kan dan af en toe met de schalen rondgaan. Wanneer al het eetwaar alvast op de tafel wordt uitgestald, is de verleiding wel heel erg groot om te blijven eten.

Waarschijnlijk doet men anderen hiermee ook nog een plezier en zullen deze blij zijn niet constant in verleiding te worden gebracht. Veel mensen hebben proble men met hun lijn en nergens wordt zoveel over lijnen gepraat als op verjaardagsfeestjes.

Wanneer er restjes over zijn die niet meer worden gebruikt voor bezoekers die op een ander tijdstip komen, kan de lijner de eetwaren het beste weggooien of meegeven aan de visite.

Verjaardagsfeestje buitenshuis
Wanneer iemand een verjaardagsvisite moet afleggen, kan hij rekening
houden met een aantal tips:
• Houd het normale voedingspatroon aan. Sla niet een maaltijd over met de gedachte: ‘dan kan ik tijdens de verjaardagsvisite wat meer nemen’. Er zal door het overslaan van een maaltijd alleen maar trek ontstaan, met het gevolg dat het eten van allerlei lekkere hapjes flink uit de hand kan lopen.
• Spreek van tevoren met uzelf af wat u wel wilt nemen en wat niet en houd u daar ook aan.
(Dit is een belangrijke tip; de cliënt wapent zich al van tevoren en zal minder snel aan de verleiding toegeven, dan wanneer hij geen afspraken maakt met zichzelf.)
• Neem u voor om u niet te laten overhalen meer te nemen dan u van plan was, wees vastbesloten en aarzel niet bij uw weigering. (Als uw cliënt aarzelt, wordt hij eerder over de grens getrokken dan wannee r hij laat weten dat hij vastbesloten is niets meer te nemen.)
• Maak zo veel mogelijk gebruik van caloriearme hapjes en drankjes als die aanwezig zijn; blijf af van de vette hapjes.
U kunt de cliënt een overzichtje geven van deze vette hapjes die op vrijwel elke verjaardag aanwezig zijn, zoals chips, noten, pinda’s, buitenlandse kaassoorten en allerlei salades. Uw cliënt kan deze producten beter laten staan of maar in zeer beperkte mate gebruiken. Ook zou u kunnen aangeven welke dranken vrij weinig calori eën leveren.

Bij feestjes buitenshuis kunt u ook opdrachten geven aan de cliënt. Voorbeelden hiervan zijn:
• Bepaal van tevoren hoeveel u gaat eten en drinken. We hebben dit al eerder besproken.
• Leer complimenteus weigeren.
• Uw cliënt kan een leuk complimentje in petto houden. Zo kan hij of zij zeggen dat het er allemaal prima uitziet, maar dat hij nog geen trek heeft, net heeft gegeten en liever nog even wil wachten.
• Mogelijkheden zijn het uitstellen van het tijdstip dat de cliënt iets wil nemen. Na elk slokje het glas weer wegzetten en weer een tijdje wachten voordat de volgende slok wordt genomen .
• Het inschakelen van de directe omgeving. Wanneer de cliënt een goede bekende is van de gastheer of gastvrouw, kan hij hen van tevoren vragen niet al te veel aan te bieden en niet aan te dringen, zodat hij niet voor de bijl gaat.

Met deze mogelijkheden en tips zal de cliënt enigszins ‘gewapend’ een verjaar­dagsfeestje het hoofd kunnen bieden.

Vakanties

Tijdens vakanties komen veel mensen een paar kilo aan. Dit heeft niet alleen te maken met andere voedingsgewoonten tijdens de vakantie, maar ook met de ontspanning die dan optreedt. Men leeft minder jachtig, slaapt misschien wat langer en houdt zich overdag wat rustiger dan bijvoorbeeld tijdens het (
werk.
Uiteraard zijn er ook mensen die zich juist in de vakantie erg in spannen door bijvoorbeeld lange wandel- of fietstoc hten te ondernemen. Voor deze actieve vakanti ega ngers is de vakantie veel minder een bedreiging voor het afslanken. Bij een actieve vakantie is het zelfs goed mogelijk dat men wat extra kilo’s verliest door het fietsen of wandelen.

Wanneer de vakantieganger in een pension of hotel zit, is hij wat zijn voeding betreft afhankelijk van wat de keuken daar heeft te bieden. De vakantieganger die zijn eigen potje kookt, heeft het wat de lijn betreft wat gemakkelijker.

Vakantiegangers die naar het buitenland gaan, hebben als extra moeilijkheid de onbekendheid met de voedingsgewoonten en gerechten in het vakan­ tieland.

Tegenwoordig is er steeds meer informatie via het internet en reis boeken
beschikbaar over de voedingsgewoonten in een bepaald land. Afhankelijk van waar de cliënt naar toe gaat, kunnen de verschillen al dan niet groot zijn. In sommige landen wordt veel zout in de gerechten gebruik t, of zijn de maaltijden vetter dan men in Nederland gewend is. Ook zijn er landen waar twee of zelfs drie warme maaltijden per dag worden aangeboden.

We gaan ervan uit, dat vakantie in de eerste plaats bedoeld is om tot rust te komen en iets anders te doen dan de rest van het jaar met werk en andere verplichtingen.
U kunt hier van tevoren op inspelen door met de cliënt te bespreken wat de vakantieplannen zijn.

Ajb. 2. Eten op vakantie betekent extra opletten voor wie wil afvallen.

Zo kunt u bijvoorbeeld met de cliënt afspreken dat hij of zij het lijnen voor een paar weken uit het hoofd zet en gewoon doet waar hij of zij zin in heeft. Leidt dit tot gewichtsvermeerdering, dan is dat jammer, maar de extra kilo’s gaan er na de vakantie weer af als men dan het lijnen voortzet. U kunt ook afspreken dat de cliënt zal proberen ongeveer op hetzelfde gewicht te blijven, maar dat afvallen niet nodig is. De cliënt kan wat zijn lijn betreft dan tijdens de vakantie meer ontspannen te werk gaan.
De ervaring leert dat veel mensen zich toch inhouden wat de voeding betreft, omdat men het jammer vindt de bereikte resultaten weer teniet te doen.

Vakantie in eigen land
Grofweg kunnen we onderscheid maken in twee soorten vakanties:
• Vakanties waarbij men wat de voeding betreft voor zichzelf zorgt. Hierbij kunnen we denken aan kamperen of verblijf in een vakantiehuisje of stacaravan.
• Vakanties waarbij men wat de voeding betreft afhankelijk is van anderen. Hierbij kunnen we denken aan verblijf in een pension of hotel.

Er zijn natuurlijk ook combinaties mogelijk van deze twee varianten, bijvoor­ beeld zelf voor de broodmaaltijden zorgen, maar voor de warme maaltijd een restaurant bezoeken.

Vakanties waarbij men voor zichzelf zorgt
Voor de lijner zijn dit de gemakkelijkste vakanties, althans wanneer we aan het lijnen denken. Vooral lijners die een huisje of caravan hebben (gehuurd), kunnen de voedingsgewoonten van thuis aanhouden; dit geldt voor zowel de broodmaaltijden als de warme maaltijd. Gezonde en magere producten zijn vrijwel in elke vakantieplaats verkrijgbaar, dus gebruik van deze producten hoeft geen probleem te zijn.
De praktijk leert dan ook dat bij dit soort vakanties het gewicht het beste in de hand wordt gehouden.

Men zal misschien een paar keer buiten de deur eten, maar dat hoeft geen problemen op te leveren. Denk aan de adviezen voor uit eten gaan, zoals:
• spreek van tevoren met uzelf af wat u wilt eten
• wees zuinig met alcohol
• wees zuinig met sausjes
• neem liever geen ijs als nagerecht, maar bijvoorbeeld fruit of koffie
• eet zoveel tot er net nog een beetje trek bestaat, stop dan met eten. Met deze vijf tips kan de vakantieganger al behoorlijk uit de voeten.

De kampeerder heeft het misschien wat moeilijker om zich aan zijn voedings­ gewoonten te houden. Dit heeft te maken met houdbaarheid van producten. De kampeerder heeft vaak geen mogelijkheid om bederfelijke producten lang te bewaren.

Bewaarmethoden bij het kamperen kunnen zijn: ingraven en bewaren onder koud water; de producten moeten daarvoor wel goed verpakt zijn om bijvoor­ beeld ongedierte te voorkomen.
Koelboxen bieden slechts een tijdelijke oplossing en vereisen een vriesruimte om de koelelementen te laten bevriezen.
Wanneer de bederfelijke goederen niet goed te bewaren zijn, zit er niets anders op dan vrijwel elke dag inkopen te doen.

De broodmaaltijden hoeven niet veel af te wijken van wat er thuis wordt
gegeten. De warme maaltijden kunnen meer problemen opleveren, omdat
koken in vergelijking met de thuissituatie toch meer behelpen is. Hiermee kan echter al rekening worden gehouden voordat men gaat kamperen .

Tegenwoordig is het soms mogelijk door de slager vlees te laten inblikken. Thuis kan dan het vlees alvast worden gebraden en gaar gemaakt, de slager blikt het in en zorgt ervoor dat het lang houdbaar wordt.
Wat de groente betreft, kan rauwkost een uitkomst bieden; dit is bij veel groentezaken kant-en-klaar verkrijgbaar.
Aardappelen kunnen in kleine plakjes worden gesneden, zodat ze sneller gaar
gekookt worden. Volkorenmacaroni en volkorenspaghetti vergen ook niet veel bereidingstijd en ook de zilvervliesrijst is er in de snelklaarvariant.Als nagerecht kan men kiezen voor fruit. Er kan zo toch een verantwoorde maaltijd worden samengesteld met weinig inspanning.

Samengevat kunt u stellen dat uw cliënt zo veel mogelijk dient te kiezen voor
de onbewerkte basisvoedingsmiddelen, omdat deze gezonder zijn en vaak minder energie bevatten.

Vakanties in pension of hotel
Wanneer de lijner een vakantie boekt in een hotel of pension, is het verstandig eerst te vragen of er rekening kan worden gehouden met een dieet. Indien dit niet kan, zou men beter een onderkomen kunnen uitzoeken waar men wel rekening kan houden met de dieetwensen. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Belangrijk blijft dat men van de vakantie geniet en dat indien het niet anders kan, men ook best het lijnen kan laten rusten.
Ook in een hotel of pension in eigen land hoeven de broodmaaltijden geen probleem te zijn, men kan min of meer de gewoonten van thuis aanhouden.

Wat lastiger wordt het, wanneer men op basis van halfpension (bed, ontbijt en warme maaltijd) heeft geboekt. Dit betekent, dat men de lunch zelf moet regelen. Dit kan door zelf brood en beleg te kopen; voor de cliënt is dit nog de minst ‘gevaarlijke’ vorm. Hij kan dan immers rekening houden met zijn eigen wensen. Wanneer de cliënt een restaurant opzoekt, is de verleiding groot een tweede warme maaltijd te nemen of snacks zoals een kroket, pannenkoek, bordje patat of uitsmijter.

De warme maaltijden zorgen vaak voor problemen. De cliënt is afhankelijk van wat de kok voorzet en omdat het pension of hotel een naam te verliezen heeft en niet als te zuinig bekend wil staan, zal de warme maaltijd vaak overdadig zijn. Ook hier gelden weer de bekende tips:
• Zuinig met alcohol.
• Zuinig met sausjes.
• Zoveel eten tot er nog net een beetje trek bestaat.
• Kijk op de kaart of er seniorenporties zijn. Die zijn een stuk kleiner.

U kunt eventueel een lijstje aan de cliënt meegeven met wat aanpassingen, zodat de kok van het pension of hotel weet wat hij moet veranderen.
Deze aanpassingen kunnen heel simpel zijn:
• In plaats van gebonden soep, heldere soep of bouillon.
• In plaats van gebakken of gefrituurde aardappelen, gekookte aardappelen.
• Zo weinig mogelijk sausjes over vlees en groente.
• Kleinere porties vlees.
• Bij energierijke toetjes een fruitschoteltje.

Vakantie in het buitenland
Zoals we al eerder hebben gezegd, levert vakantie in het buitenland meer problemen op voor de lijner dan een vakantie in eigen land. Dit komt omdat men in het buitenland nu eenmaal andere voedingsgewoonten heeft dan in ons land.
Daarnaast kan er een taalprobleem zijn. Men weet lang niet altijd de namen van de producten die thuis worden gebruikt in de taal van het vakantieland.

Ook nu kunnen we weer onderscheid maken in vakanties waarin men voor zichzelf zorgt en vakanties waarin men de zorg voor de voeding aan anderen overlaat.

Vakanties waarin men voor zichzelf zorgt
Hierbij kan men proberen zo veel mogelijk de gewoonten van thuis aan te houden, door producten te kopen die overeenkomen met die in ons land. Kies zo veel mogelijk voor onbewerkte producten die onder de basisvoedingsmid­ delen vallen.
Een taalgidsje van het land waar men naartoe gaat, kan een handig hulpmiddel zijn.
Verder wijken de adviezen en tips niet af van die bij vakantie in eigen land.

Vakantie in pension of hotel
In het buitenland wijken veelal zowel het ontbijt als de lunch en warme maaltijd af van de Nederlandse maaltijden. Er valt hierover weinig eensluidend te zeggen.
U zult moeten volstaan met wat algemene tips, zoals:
• Eet zoveel tot u nog net een beetje trek hebt, stop dan met eten.
• Wanneer de gewoonten al enigszins bekend zijn, spreek met uzelf af hoeveel u wilt eten.
• Wees zuinig met alcohol.
• Eet niet elke dag ijs.
• Neem niet elke dag iets lekkers bij de koffie.
• Probeer zo veel mogelijk drie hoofdmaaltijden per dag aan te houden, sla geen maaltijd over; de tussentijdse trek wordt dan meestal gestild met de verkeerde producten.
• Bij halfpension: neem als lunch geen warme maaltijd, maar houd het beperkt tot een broodmaaltijd.
• Wanneer u de keuze hebt uit plateservice (de gerechten zijn al op de borden opgeschept) of eten à la carte (van de kaart), kan de lijner beter voor het laatste kiezen. Hij of zij is dan vrijer in zijn keus.

Wanneer de cliënt de taal beheerst, kan hij met de kok overleggen wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de voeding.

Veel hotels bieden bij de maaltijden buffetten aan waarbij de gasten onbeperkt mogen eten. Vaak is er veel keuze aan gerechten en scheppen gasten meerdere keren hun bord vol. Mocht uw cliënt naar een dergelijk hotel gaan, maak dan goede afspraken. De genoemde adviezen in deze paragraaf kunnen hierbij helpend zijn.

Ten slotte is het verstandig uw cliënt te adviseren meer beweging te nemen ( dan hij normaal zou doen, door dingen te ondernemen, bijvoorbeeld beziens­ waardigheden te gaan bekijken, te gaan wandelen, fietsen of aan een activiteit deel te nemen. Veel hotels beschikken over een eigen fitnessruimte voor de gasten of hebben een zwembad.

We willen erop wijzen dat men in de vakantie de teugels enigszins moet kunnen laten vieren. Het is voor de cliënt minder erg om een paar kilo te zijn aangekomen, dan om de vakantie gebruikt te hebben om overmatig veel te eten met het idee: ‘daarna ga ik weer streng voor mezelf zijn: Een vakantie draait om meer dan eten alleen. Ontspanning, genieten met partner, gezin of vrienden, een mooie natuur of leuke stad worden over het algemeen meer gewaardeerd dan het eten alleen.

Een voorbeeld
Tanja wordt sinds vier maanden begeleid bij haar overgewicht. Omdat ze twee weken met vakantie gaat, heeft ze afgesproken het voedingsadvies in de vakantie los te laten, maar wel rekening te houden met wat ze neemt. Aanvanke lijk is Tanja zo blij dat ze even niet zo op haar voeding hoeft te letten, dat ze door lijkt te slaan naar de andere kant. Overdag neemt ze ijsjes en chocolade. Na de warme maaltijd volgt een sorbet en ‘s avonds zoekt ze met haar gezin een terras op voor een paar wijntjes.
Na drie dagen heeft ze er echter genoeg van. Tanja merkt dat ze meer bezig is wat ze die dag gaat eten en nauwelijks bezig is met de activiteitendie het gezin onderneemt. Ze besluit zich meer te richten op haar gezin en te genieten van de leuke dingen die ze ondernemen. Al snel merkt Tanja dat ze ‘s avonds net zo lief een kopje koffie na neemt en dat een Spa rood ook prima smaakt. Ze gaat met haar kinderen zwemmen en midgetgolfen en plant andere leuke uitstapjes.
Als Tanja na twee weken terugkomt van vakantie en weer op consult komt, is ze een kilo afgevallen. Ze heeft genoten van haar vakantie en heeft geen moment het gevoel gehad dat ze zich moest inhouden met eten.

Onregelmatige werktijden
Onregelmatige werktijden kunnen een gezond eetpatroon in de weg staan. Er is immers een tijdlang geen sprake van normale eettijden. Denk bijvoorbeeld aan een verpleegkundige die de nachtdienst in gaat. Het zal mogelijk zijn om ‘s avonds voor de dienst een warme maaltijd te gebruiken en misschien een broodmaaltijd na afloop van de dienst, maar ook ‘s nachts zal er een ‘lunch’ moeten worden gebruikt op een tijdstip waarop men normaal slaapt. Verstoring van het slaapritme kan hongergevoelens veroorzaken, waardoor de neiging bestaat om meer te gaan eten dan overdag het geval zou zijn geweest. Wanneer het een rustige nacht is en men weinig om handen heeft, bestaat eerder het gevaar om uit verveling te gaan snoepen.

Het is handig om een basismenu te maken voor de afwijkende werktijden. Dit menu kunt u baseren op de informatie uit de voedingsanamnese, bv. de dietary history.

Hoe het basismenu eruit komt te zien, hangt zeer af van de gewoonten, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Het kan zijn dat de cliënt direct na de dienst gaat slapen en dan geen hap eten door zijn keel krijgt of niet wil gaan slapen met een volle maag. Het kan ook zijn dat het bedrijf of de instelling ‘s nachts de mogelijkheid biedt een warme maaltijd te gebruiken. De één gaat misschien direct naar bed zodra hij thuiskomt, de ander gaat
misschien eerst nog eens boodschappen doen.

Adviezen bij onregelmatig werk
Zoals al gesteld, is het belangrijk een goede voedingsanamnese af te nemen. Het wordt dan duidelijk waar de knelpunten liggen en hoe de cliënt daar nu mee omgaat.
Daarnaast is het belangrijk de maaltijden en tussendoortjes goed te plannen. Omdat het slaapritme verstoord is, ontstaan er eerder hongergevoelens.
Vooral de tussendoortjes kunnen dan een probleem worden. Met een goede planning kan men kiezen voor gezonde tussendoortjes.

Afhankelijk van het type onregelmatig werk is het goed om te kijken naar bezigheden die van liet eten afleiden. Er zijn beroepen waarbij op de onregel­ matige tijden net zo hard gewerkt moet worden als bij ‘normale tijden’. U kunt hierbij denken aan ploegendiensten met eenzelfde type werk. Qua intensiteit is er dan geen verschil tussen de ploeg die overdag en de ploeg die ‘s nachts werkt. De mensen in de nachtploeg zullen dus ook moeten zorgen dat ze voldoende eten om het werk te kunnen volhouden.
Bij andere beroepen kan er sprake zijn van rustige periodes tijdens het werk, bv. een verpleegkundige in de nachtdienst. Door te zorgen voor een boek, handwerkje of puzzel, kan verveling worden voorkomen en wordt de aandacht van eten afgeleid.

Uit eten gaan
Mensen gaan niet alleen uit eten omdat ze iets te vieren hebben, bijvoorbeeld een verjaardag of het slagen voor een examen, maar ook vanwege werk.
Vooral zakenlieden eten veel buiten de deur met cliënten. Ook kunnen we denken aan vertegenwoordigers die veel onderweg zijn en voor een maaltijd aangewezen zijn op een restaurant. Vrachtwagenchauffeurs eten door hun werk ook veel buitenshuis.
Buitenshuis eten kan voor een cliënt een aantal nadelen hebben.
In de eerste plaats is hij afhankelijk van het aanbod van voedsel ter plaatse.
Vooral in restaurants is het eten vaak calorierijk. Er worden grote porties vlees verstrekt, vaak voorzien van een sausje, meestal worden er gebakken aardap­ pelen of patat bij gegeven, de groente is aangemaakt met een klontje boter.
Verder zijn de nagerechten vaak zeer energierijk, denk bijvoorbeeld aan ijs, taart en chocolademousse.
In de tweede plaats is men geneigd buitenshuis meer te eten dan men thuis zou hebben gedaan; dit kan komen doordat men het erg gezellig vindt, of doordat het bijzonder lekker is klaargemaakt. Daarnaast zijn veel mensen nu eenmaal zo ingesteld dat zij alles willen opeten wat er op tafel staat.

U kunt de volgende adviezen geven:
• Bepaal van tevoren wat u gaat eten en drinken.
• Wees zuinig met alcohol.
• Gebruik zo weinig mogelijk van de sausjes.
• Vraag om een gepofte aardappel (zonder room) in plaats van gebakken of gefrituurde aardappelen.
• Neem geen ijs, taart of pudding toe. Vervang deze producten door koffie of
een schaaltje vers fruit
• Schakel iemand uit uw omgeving in om u eventueel te helpen bij het kiezen van een gerecht.
• Rek de maaltijd! Door af en toe mes en vork neer te leggen, is men eerder
verzadigd. Vooral wanneer men uit eten gaat met iemand anders kan dit een gemakkelijk op te volgen stap zijn: wanneer men met iemand praat, doet men dit nu eenmaal niet met een volle mond. Het even pauzeren valt dan niet zo op.
• Eet zoveel dat u nog net een beetje trek hebt en stop dan met eten. Het
verzadigingsgevoel treedt even later toch op.

Voor mensen die op hun lijn moeten letten, voor de zakenman die regelmatig met zijn cliënten uit eten moet gaan en voor de vertegenwoordiger en de vrachtwagenchauffeur die veel langs de weg zijn, kunnen deze simpele tips al een aardige besparing aan calorieën opleveren.

Broodmaaltijden die buiten de deur worden gebruikt, kunnen zo sober (· mogelijk worden gehouden. Een paar bruine boterhammen of bruine pisto-
letjes, halvarine, wat magere vleeswaren of een plak kaas, een melkproduct en een portie fruit leveren een goede maaltijd op. Broodjes met kroketten, worstjes en haring, evenals slaatjes en rijk belegde uitsmijters kunnen beter worden afgeraden.

Ook een etentje kan worden gezien als een beloning voor goed gedrag: als de cliënt bijvoorbeeld in een maand tijd een bepaald aantal kilo’s is afgevallen, kan hij zichzelf trakteren op een gezellig uitje. Voordeel van een eetbare beloning is dat af en toe de druk van het lijnen wordt verminderd en dat de cliënt zich niet schuldig hoeft te voelen. Let er wel op dat een etentje geen vrijbrief wordt om terug te vallen in oude, ongezonde gewoonten. Naarmate de cliënt meer een gezonde leefstijl aanleert, zal hij ook in een restaurant gebruik kunnen maken van gezonde keuzes.

 

 

 

 

Geef een reactie