Voedingsberekeningsmethoden

Let op er is inmiddels een nieuwe app van de voedingscentrum in de appstore, app 1 is voor het bijhouden van alles wat je eet / drinkt etc… app 2 is voor kennis over alle producten die in NL supermarkten te koop zijn, daarmee kan je dus makkelijker kiezen voor gezonde producten. het gaat om : KiesIkGezond app, en MijnEetmeter app.

 

Voedingsberekeningsmethoden

Wanneer u de voedingsanamnese bij een cliënt hebt afgenomen, bent u er nog niet. Het is belangrijk om na te gaan hoeveel energie de cliënt dagelijks binnenkrijgt, of hij voldoende voedingsstoffen tot zich neemt en welke knelpunten zijn dagelijkse eetpatroon kent. Hiervoor is het nodig dat u de voeding van de cliënt gaat berekenen. Zonder berekening kunt u eigenlijk niets zeggen over het voedingspatroon en kunt u geen voedings­ advies opstellen.
Het berekenen van de voeding van cliënten is een belangrijk onderdeel van het werk van een gewichtsconsulent. Dit kan veel werk voor u betekenen, afhankelijk van de methode die u kiest. In de loop der jaren zijn er verschillende methoden ontstaan waarmee op een snelle manier berekend kan worden hoeveel voedingsstoffen een bepaald product bevat. We zullen een aantal van deze methoden benoemen.
Er zijn computerprogramma’s ontwikkeld die het berekenen van de voeding gemakkelijker maken. Ook zijn steeds meer programma’s als app voor uw mobiele telefoon verkrijgbaar. In deze cursus leert u het belang van deze methoden kennen en op welke manier u deze kunt toepassen in de praktijk.

Papieren tabellen

Met behulp van een voedingsmiddelentabel kunt u handmatig de voedings­ stoffen en hoeveelheid energie in een bepaald product berekenen. Er zijn verschillende tabellen voorhanden die meer of minder informatie geven. We bespreken er hier drie:
• Eettabel.
• NEVO-tabel.
• Nederlandse Voedingsmiddelentabel.

Eettabel
De Eettabel is een uitgave van het Voedingscentrum en wordt om de paar jaar herzien aan de hand van de nieuwste gegevens over voedingsmiddelen. De Eettabel is ontleend aan de NEVO-tabel, die verderop in dit hoofdstuk wordt behandeld. Het is vooral een handig hulpmiddel als u de cliënt zelf (deels) de voeding laat berekenen.
De Eettabel bevat een groot aantal voedingsmiddelen, uitgedrukt in porties. Voorbeelden hiervan zijn:
• een glas appelsap
• een opscheplepel gekookte groente
• een schaaltje vla
• een eierkoek.

Op deze manier zijn de producten snel op te zoeken. De benodigde voedings­ waarde staat achter elk product.

Van elk voedingsmiddel worden de volgende gegevens vermeld per portie:
• Energie in kilojoules.
• Energie in kilocalorieën.
• Eiwit in gram.
• Koolhydraten in gram.
• Totaal vet in gram.
• Verzadigd vet in gram.
• Voedingsvezels in gram.
• Natrium in milligram.

Voordelen
De Eettabel is een gemakkelijke methode als u snel wilt opzoeken hoeveel energie en voedingsstoffen een product bevat. Omdat het een vrij eenvoudige manier van werken is, kunt u ook cliënten ermee laten werken om hun eigen voeding te berekenen.

Nadelen
Wanneer u een dagmenu van een cliënt zou berekenen met de Eettabel kost dit erg veel tijd. U dient dan elk product afzonderlijk te berekenen om tot een totaal te komen. De kans op rekenfouten is aanwezig. Afgezien van natrium staan er geen vitaminen en mineralen in vermeld, zodat het niet goed na te gaan is hoe (on)gezond de voeding is.

NEVO-tabel
De NEVO-tabel is een uitgave van het Voedingscentrum. Sinds enige tijd is er ook een online versie te vinden op de website van het RIVM, het Rijksin­ stituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast is de NEVO-tabel als
e-book verkrijgbaar.
De NEVO-tabel geeft de voedingswaarde van een groot aantal producten weer per 100 gram. De producten zijn gerangschikt naar gelijksoortige producten. Voorbeelden zijn: groente, dranken, samengestelde gerechten en vlees, vleeswaren, wild en gevogelte.

Per 100 gram product zijn kilojoules en kilocalorieën berekend en de volgende voedingsstoffen:
• Eiwit (totaal, plantaardig).
• Koolhydraten (totaal, monosachariden, polysachariden).
• Vet (totaal).
• Vetzuren (verzadigd, onverzadigd, meervoudig onverzadigd, n-3, n-6, linolzuur, alfalinoleenzuur (ALA), eicosapentaeenzuur (EPA), docosa­ hexaeenzuur (DHA)).
• Cholesterol.
• Voedingsvezel.
• Alcohol.
• Water.
• Mineralen (natrium, kalium, calcium, fosfor, magnesium, ijzer, jodium, koper, selenium, zink).
• Vitaminen (retinol equivalent, D, E, BI, B2, B6, foliumzuur, Bl2, nicoti­
nezuur, C).

De NEVO-tabel is minder geschikt om door de cliënt te laten gebruiken. Het
vraagt een bepaalde mate van kennis van gezonde voeding om de voeding te
kunnen berekenen en analyseren. Voor de gewichtsconsulent en voedingsad­ viseur is de NEVO-tabel een uitgebreid naslagwerk en kan het nuttig zijn bij
het geven van voedingsadviezen.
De online versie van de NEVO-tabel biedt nog meer mogelijkheden om voedingsstoffen te berekenen. In de hoofdstukken over de macro- en micronutriënten komen we hierop terug.

Voordelen
De NEVO-tabel is een uitgebreide methode met veel informatie per product. U kunt producten met elkaar vergelijken, bijvoorbeeld om te zien hoeveel van een bepaalde voedingsstof in elke fruitsoort zit.

Nadelen
Wanneer u een dagmenu van een cliënt zou berekenen met de NEVO-tabel kost dit erg veel tijd. U dient elk product om te rekenen, omdat alles in
100 gram per product staat. Dit geldt zowel voor de hoeveelheid energie als de voedingsstoffen. Verder dient u dan elk product afzonderlijk te berekenen om tot een totaal te komen. De kans op rekenfouten is zeer groot.

Nederlandse Voedingsmiddelentabel
De Nederlandse Voedingsmiddelentabel is eveneens een uitgave van het Voedingscentrum. De informatie is ontleend aan de NEVO-tabel.
Voor de gewichtsconsulent is het een bruikbaar instrument, omdat er net zoveel voedingsmiddelen in staan als in de NEVO-tabel, maar ook overzichten van maten en gewichten en uitgebreide schema’s met de energie­ behoefte van diverse leeftijdsgroepen. Met behulp van de Nederlandse Voedingsmiddelentabel kan de gewichtsconsulent handmatig de voeding van cliënten berekenen. Bij cliënten die zelf goed zijn in het berekenen van hun dagmenu kan de gewichtsconsulent deze tabel aanraden.

Per 100 gram product zijn kilojoules en kilocalorieën berekend en de volgende voedingsstoffen:
• Eiwit.
• Koolhydraten.
• Totaal vet.
• Verzadigd vet.
• Cholesterol.
• Voedingsvezels.
• Water.
• Natrium.
• Kalium.
• Calcium.
• Magnesium.
• IJzer.
• Vitamine A.
• Vitamine D.
• Vitamine B1.
• Vitamine B2.
• Vitamine B6.
• Foliumzuur.
• Vitamine Bl2.
• Vitamine C.

Voordelen
De Nederlandse Voedingsmiddelentabel is een uitgebreide methode met veel informatie per product. U kunt producten met elkaar vergelijken, bijvoor­ beeld om te zien hoeveel van een bepaalde voedingsstof in elke fruitsoort zit. Dit is vergelijkbaar met de NEVO-tabel.

Nadelen
Wanneer u een dagmenu van een cliënt zou berekenen met deze tabel kost dit erg veel tijd. U dient elk product om te rekenen, omdat alles in 100 gram per product staat. De nadelen die staan bij de NEVO-tabel gelden ook voor de Nederlandse Voedingsmiddelentabel.

Digitale tabellen

Een papieren tabel is handig mee te nemen en snel te gebruiken. U hebt echter gezien dat deze tabellen niet erg geschikt zijn om de eetdagboeken van
uw cliënten na te rekenen. Het kost erg veel tijd en de kans op rekenfouten is (-,
erg groot. Digitale tabellen en rekenprogramma’s nemen u veel werk uit 1
handen en maken het mogelijk om foutloos de voeding van uw cliënten te berekenen.

Er zijn verschillende online programma’s waarmee de voeding berekend kan worden. Vaak zijn dit programma’s die speciaal geschreven zijn voor voedingsprofessionals, maar ook zijn er programma’s die veel door cliënten zelf worden gebruikt.
We zullen hier enkele programma’s bespreken. Bedenk wel dat dit overzicht niet volledig kan zijn. Programma’s kunnen worden aangevuld met nieuwe mogelijkheden. Het komt voor dat gratis programma’s tegen betaling extra mogelijkheden bieden. Ook kan een programma in sterke mate wijzigen en nieuwe mogelijkheden op de markt brengen. De weblinks naar de genoemde programma’s vindt u in de mediatheek op de digitale leeromgeving.

Online NEVO-tabel
De online NEVO-tabel bevat een groot aantal voedingsmiddelen met hun voedingswaarde per 100 gram. Om een dagvoeding te berekenen, moet de gewichtsconsulent zelf uitrekenen hoeveel energie en andere voedingsstoffen een product bevat.

Een voorbeeld
De cliënt eet als ontbijt een schaaltje magere yoghurt met twee eetlepels suikervrije muesli. De NEVO-tabel geeft aan, dat magere yoghurt per
100 gram 38 kcal bevat en muesli per 100 gram 369 kcal. De gewichtscon­ sulent gaat ervan uit, dat een schaaltje 150 gram bevat en 2 eetlepels zijn 20 gram. De berekening moet dan handmatig worden gemaakt:
• 1,5 x 38 = 57 kcal (afgerond)
• 0,2 x 369 = 74 kcal (afgerond).
Het ontbijt van deze cliënt bevat dus 131 kcal.

Het spreekt vanzelf dat het berekenen van een dagvoeding veel tijd zal gaan kosten, laat staan als de gewichtsconsulent of de cliënt de voeding van
meerdere dagen moet gaan berekenen. De online NEVO-tabel is ook niet ,
bedoeld om op deze manier te gebruiken. Net zoals de papieren NEVO-tabel is het een naslagwerk die het mogelijk maakt om uitgebreide informatie op te zoeken per product, omdat het aantal uitgewerkte voedingsstoffen zeer groot is.

Online Eetmeter
Het Voedingscentrum heeft een online programma op haar website, waarbij cliënten, maar uiteraard ook gewichtsconsulenten, op een eenvoudige manier de eigen voeding kunnen berekenen. Dit is niet hetzelfde als de online NEVO-tabel van het RIVM, ook al is het programma van het Voedings­ centrum op deze tabel gebaseerd.
De Eetmeter online maakt het mogelijk om voor cliënten tussen de vier en
zeventig jaar te berekenen hoeveel een dagvoeding bevat. Het is de bedoeling om per dag alle gegeten voedingsmiddelen in te voeren in een dagboek.
Voordat de cliënt of de gewichtsconsulent het dagboek in gaat vullen, worden
gegevens over leeftijd, geslacht, lengte en gewicht ingevuld. Hierdoor wordt de gemiddelde energiebehoefte bepaald.
Bij het invullen van het dagmenu wordt onderscheid gemaakt tussen ontbijt,
lunch, avondeten en tussendoortjes.

Omdat een groot aantal voedingsmiddelen in de Eetmeter vermeld staat, is er een handige zoekfunctie, zodat de cliënt niet de exacte benaming van een voedingsmiddel hoeft te weten. De keuze kan erg groot zijn. Een voorbeeld: bij het invoeren van ‘brood’ als trefwoord worden niet alleen allerlei brood­ soorten gegeven, maar ook samengestelde broodjes, zoals een broodje gezond of een cheeseburger.
Vervolgens kan men aangeven of het product als eenheid (bv. volkorenbrood), als snee of in grammen berekend moet worden. Tot slot wordt ingevuld om hoeveel een heden het gaat, bijvoorbeeld twee sneet jes.

Berekening Eetmeter
Wanneer een hele dagvoeding is ingevoerd,maakt het programma een berekening en geeft hierop een advies.
Dit advies is gebaseerd op de energiebehoefte, die weer gekoppeld is aan de persoonlijke gegevens van de cliënt. Voor de hoeveelheid energie, evenals voor de voedingsstoffen zijn er drie mogelijkheden:
• groen
• geel
• rood.
Groen wil zeggen, dat er voldoend e van elke voedingsstof of energie in de dagvoeding zit. Hierbij wordt rekening gehouden met de minimale en maximale hoeveelheid van elke voedingsstof. In de hoofdstukken over macronutriënten is tevens aangegeven hoeveel energieprocent van elke voedingsstof er nodig is.
Is er voldoende van elke voedingsstof aanwezig, dan krijgt deze de code groen. Geel wil zeggen, dat de betreffende voedingsstof iets te weinig of te veel aanwezig is. Bij rood bevat de dagvoeding duidelijk te veel of te weinig van een stof.
Beha lve een beoordeling wordt aangegeven wat de noodzaak is van de betref­ fende voedingsstof.

Het advies kan vervolgens worden geprint. Er is de mogelijkheid om over meerdere dagen de voeding te berekenen en bij te houden. Op die manier kan ook de BMI over een wat langere periode worden bijgehouden.

De Eetmeter is, in vergelijki ng met de papieren tabellen, een hulpmiddel dat geen rekenfouten maakt. Als de invoer van de gegevens correct is, is de berekening dat ook. Door het online berekenen scheelt dit veel tijd voor zowel de cliënt als de gewichtsconsulent of voedingsadviseur.
De adviezen kunnen gemakkelijk worden uitgeprint of online bewaard.

Nadelen
Een nadeel is, dat er ingelogd moet worden op internet. Hiervoor is een wachtwoord nodig. Er is per e-mailadres slechts één wachtwoord mogelijk. Het is daardoor niet mogelijk om meerdere cliënten in één bestand te bewaren.

Ondanks de genoemde nadelen van een computerprogramma en de voordelen die een papieren tabel heeft, zal de tijdwinst die men kan halen met de computer een belangrijke bijdrage leveren.
Een programma dat berekeningen maakt, heeft een groot voordeel boven
welke papieren tabel dan ook: er worden geen rekenfouten gemaakt en afwij-kingen in de eindberekening zijn in het totaaloverzicht van de dagvoeding eenvoudig terug te vinden.

Mijn Eetmeter -a pp
De Mijn Eetmeter-app is gratis te downloaden via de App Store en is geschikt voor zowel tablets als mobiele telefoons. De app werkt op dezelfde manier als de computereditie.Wanneer uw cliënt handig is met het invullen van zijn eigen eetdagboek dan kunt u hem vragen dit via de app te doen. De cliënt krijgt de resultaten te zien van een gemiddeld aantal dagen. De app beschikt daarnaast over een ingebouwde BMI-meter.

Of de cliënt nu zijn eetdagboek via de app of via de online Eetmeter invoert, maakt niet zoveel uit. Belangrijk is wel dat u de cliënt goed voorlicht over het gebruik van het programma en wat de resultaten betekenen . Het is aan te bevelen het invullen van de Eetmeter in eigen hand te houden als u het idee hebt dat de cliënt dit niet goed zal kunnen toepassen.
Een voorbeeld
Een voedingsadviseur laat een cliënt met overgewicht als eetdagboek een week lang de Eetmeter invullen. De cliënt wil sne l van zijn overgewicht af en denkt dat het goed is om zo min mogelijk koolhydraten te eten. De Eetmeter geeft aan dat het koolhydraatgehalte van de voeding aan de lage kant is. De cliënt is verontwaardigd als de voedingsadviseur hem hierop aanspreekt: ‘Maar het staat toch in het groen?’ Het kost de voedingsad­ viseur moeite om de cliënt een voedingsadvies te geven met meer koolhy­ draten.

In het hoofdstuk over de macronutriënten zult u kennismaken met de benodigde hoeveelheden van alle voedingsstoffen. De hoeveelheden kennen een ruime marge. In een gezonde voeding zult u ervoor kiezen om niet op de grenzen van deze marge uit te komen, maar meer op een gemiddelde. De cliënt kan echter alleen kijken naar de kleuren en niet begrijpen dat hij met zijn voeding op een boven- of ondergrens zit van wat nodig is.

My Calorie Coach
My Ca lorie Coach is een softwareprogramma dat gebaseerd is op de
NEVO-tabel. Het programma is ontwikkeld in samenwerking met diëtisten, sporters en specialisten. De mogelijkheden van dit programma zijn veel uitge­ breider dan die van een papieren tabel. Het basisprogramma is gratis.
Hiermee kunt u het gewicht en de dagelijkse voeding bijhouden. U kunt dit voor uw cliënt bijhouden of hem vragen dit zelf bij te houden en u een overzicht te sturen.

U kunt uitbreidingen op dit basisprogramma aanschaffen. Behalve voeding kunt u gegevens vastleggen wat betreft sport en gezondheid, vet- en vochtge­ halte en begeleiding van cliënten.
U hoeft niet alle onderdelen van het programma te gebruiken om toch een goede behandeling in te kunnen zetten. Het programma is o.a. ook bedoeld voor diëtisten, sportartsen en voedingsdeskundigen.

Hiermee komen we meteen op een tweede kanttekening : de gewichtscon­ sulent of voedingsadviseur begeleidt gezonde volwassenen met overgewicht. Een deel van het programma zal daarom niet van toepassing zijn in uw praktijk.

Wanneer u in de praktijk samenwerkt met andere professionals, bijvoorbeeld een fysiotherapeut of sportinstructeur, dan kunt u samen dit programma gebruiken. Er zijn verschillende versies van het programma verkrijgbaar. Hebt u een versie met minder mogelijkheden, dan is het mogelijk om deze tegen betaling te upgraden.

My Calorie Coach: basisprogramma
Het basisprogramma is gratis en kan ook door een cliënt worden gebruikt. De
cliënt maakt dan een profiel aan. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:
• Profiel (naam, geboortedatum, lengte, een profielfoto is mogelijk).
• Energiebehoe fte.
• Afvaldoel en streefgewicht.
• Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.
De energiebehoefte en aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kan regelmatig worden aangepast. Voor het berekenen van de energiebehoefte wordt gebruik­ gemaakt van een formule die elders in deze cursus aan bod komt, de formule van Harris-Benedict. Wanneer de energiebehoefte bekend is, kan de aanbe­
volen dagelijkse hoeveelheid van macro- en micronutriënten eveneens worden berekend. Deze hoeveelheden zijn afhankelijk van het doel van de cliënt. Door elke dag in te vullen wat de cliënt eet, kan hij bijhouden of het eetpatroon voldoet om de doelen te behalen.

Van elke dagvoeding, dus wat de cliënt voor één dag heeft bijgehouden, is het mogelijk een grafiek te maken. In één oogopslag is dan te zien of deze dag voldoet aan de eisen en waar eventuele knelpunten liggen.
Nu komt het voor dat mensen elke dag of bijna elke dag dezelfde maaltijden nemen, zoals het ontbijt. Het programma maakt hiervoor een template aan van zo’n maaltijd. Hier kan de cliënt zelf een naam aangeven, bijvoorbeeld ‘ontbijt met havermoutpap’. Door het gebruik van templates is het invullen van het dagboek gemakkelijker.
Het programma biedt de mogelijkheid om nieuwe producten in te voeren. Vaak staat de voedingswaarde op het etiket van het product zelf. Het is dan mogelijk deze informatie over te nemen. Een volgende keer is dit product dan
beschikbaar. Wanneer de cliënt zelf met dit programma werkt, zijn nieuwe
producten alleen voor hem terug te vinden. Wanneer u deze producten invoert, zijn ze ook beschikbaar voor al uw cliënten. Voor het gebruik van templates geldt hetzelfde.

My Calorie Coach: apps
Tegen betaling is het mogelijk om extra apps te downloaden. Hiervoor is maandelijks een bedrag verschuldigd. Er zijn verschillende apps voor cliënten beschikbaar:
• Voortgang.
• Vet/vocht.
• Gezondheid.
• Sport.
• Supermarkt.

We zullen deze apps hier apart bespreken.

Voortgang
De voortgangsapp maakt het mogelijk om grafieken te maken van het verloop van gewicht, energie en voedingswaarde. Ook andere gegevens kunnen hiermee worden bijgehouden. Doordat de informatie in een lijngrafiek wordt getoond, wordt snel inzichtelijk gemaakt waar pieken en dalen te zien zijn en is het mogelijk dit bij te sturen.
Zo kan de cliënt erachter komen dat hij vooral in de ochtend te veel energie binnenkrijgt. Door na te gaan wat hij precies doet in de ochtend, kan hij tot de ontdekking komen wat de reden is. Misschien neemt hij geen ontbijt, maar onderweg naar zijn werk snoept hij te veel. De voortgang kan worden bijge­ houden en opgeslagen door pdf-bestanden te maken.

Vet/vocht
Met deze app is het mogelijk het vetpercentage en vochtgehalte bij te houden. Dit dient dan wel apart te worden gemeten op een weegschaal die hiervoor geschikt is. Voor cliënten die gericht werken aan het verlagen van hun vetper­
centage, zoals bodybuilders, kan deze app interessant zijn.
Gezondheid
De app Gezondheid geeft meer inzicht in het gehalte aan vitaminen en mineralen dat in de dagelijkse voeding zit. In de vorm van percentages worden grafieken gemaakt die inzicht geven of men voldoende, te veel of te weinig van deze voedingsstoffen neemt.

Sport
Voor sporters is dit een interessante app, maar cliënten die om af te vallen
extra willen gaan bewegen, kunnen er ook baat bij hebben. De app bevat een groot aantal sportactiviteiten die op dezelfde manier als een eetdagboek kunnen worden ingevuld. Aan de hand van de duur per activiteit worden afstanden bijgehouden, wordt het energieverbruik berekend en worden hartslaggegevens meegenomen. Ook deze informatie kan in de vorm van grafieken worden getoond.

Supermarkt
De supermarktapp bevat een groot aantal producten dat in verschillende
supermarkten te koop is. De voedingswaarde van deze producten, zoals kant-en-klaarmaaltijden, kunnen worden ingevoerd. Een nadeel is dat vitaminen en mineralen van producten niet vermeld worden.

My Calorie Coach: begeleiding
Voor gewichtsconsulenten en voedingsadviseurs is het mogelijk om My Calorie Coach in te zetten. Deze app biedt de mogelijkheid om de eigen huisstijl in het programma te verwerken. Er kunnen meerdere cliënten worden bijgehouden in het programma. De gewichtsconsulent of voedingsad­ viseur heeft toegang tot de gegevens van de cliënten. U kunt de cliënt een eetdagboek bij laten houden en online nalopen hoe dit is ingevuld. Vervolgens kunt u hier feedback op geven. De cliënt ontvangt een melding op zijn eigen scherm en als e-mail zodat hij het bericht meteen kan lezen.

Meetwaarden in My Calorie Coach
Wanneer een cliënt het eetdagboek gaat invullen, kunnen diverse meetwaarden worden weergegeven, zoals het gewicht. Er bestaan ook apps die andere meetwaarden weergeven, zoals de bloeddruk of bloedsuikers. Tegen­ woordig zijn er allerlei bloeddrukmeters voor thuisgebruik in de handel. Ook bestaan er meters waarmee de cliënt zelf zijn bloedsuikers kan meten. Veel
van deze meters zijn onbetrouwbaar en geven daarmee niet een waarde aan waar de cliënt of de gewichtsconsu lent iets mee kan. Wanneer er sprake is van een te hoge bloeddruk of te hoog bloedsuikergehalte is de diëtist bovendien de aangewezen persoon om hier een individueel dieet op voor te schrijven.
Mocht de cliënt regelmatig de bloeddruk op laten meten door de huisarts, dan kan hij of zij eventueel deze gegevens overnemen in het programma. De gewichtsconsulent heeft dan sneller inzicht wanneer hij moet doorverwijze n.

Het programma voert standaard het laatst genoteerde gewicht in, maar als de cliënt zich heeft gewogen of door u is gewogen, kan hij het gewicht aanpassen. Daarnaast kan het programma het vetpercentage berekenen.

Vetpercentage
Door middel van het meten van huidplooien is een manier om het vetper­ centage van de cliënt te bepalen. Deze meetgegevens kunnen worden ingevoerd in het programma.
Daarnaast heeft My Calorie Coach de mogelijkheid om zelf het vetpercentage te berekenen.
Hiervoor moet de cliënt, of liever,de gewichtsconsulent wel een aanta l metingen verrichten:
• Middelomtrek.
• Nekomtrek.
• Heupomtrek (alleen voor vrouwen).
Belangrijk is om de metingen op de juiste manier te verrichten en tot op een halve centimeter nauwkeurig te meten.
Met behulp van deze gegevens berekent het programma het vetpercentage van de cliënt. Dit kunt u dan vergelijken met de normaalwaarden.Veel gewichts­ consu lenten maken gebruik van het vetpercentage in de behandeling van cliënten.

De app voor begeleiders is de uitgebreidste app die bestaat. Voor een gewichtsconsulent of voedingsadviseur die met meerdere cliënten werkten, is het een handig programma om de cliënt zelf informatie te laten bijhouden over voeding en beweging. Omdat u betaalt voor het gebruik van deze app
per cliënt kunt u deze bedragen doorrekenen aan de cliënten.

Slimtools
Dit is een online programma dat bedoeld is voor mensen die cliënten
begeleiden. De cliënt kan in dit programma wel online zijn eetdagboek invoeren, maar het programma richt zich voornamelijk op professionals. Slimtools is speciaal ontwikkeld voor gewichtsconsulent en voedingsadvi­ seurs. Wanneer de cliënt het eetdagboek online invult, kunt u ervoor kiezen om hem de voedingswaarde van zijn menu te laten zien of om dit weg te laten. U kunt de cliënt het dagboek gedurende een wat langere tijd laten bijhouden om hem inzicht te laten krijgen in het eetpatroon. Al die tijd kunt u meekijken met de cliënt, waarbij u vanzelfsprekend wel de voedingswaarde van de dagmenu’s te zien krijgt.

Het programma biedt de mogelijkheid om zelf basismenu’s samen te stellen, zodat u deze mee kunt geven aan uw cliënten. U kunt er echter ook voor kiezen het menu dat de cliënt heeft ingevuld aan te passen en dan terug te sturen.
Naast de hoeveelheid energie vindt u van een groot aantal producten ook de hoeveelheden van de macro- en micronutriënten terug. De voedingswaarde ( van alle producten komt uit de NEVO-tabel.

Slimtools biedt de mogelijkheid om een cliëntregistratie te voeren in hetzelfde programma. Op die manier kunt u per cliënt een online dossier aanleggen.
My Fitness Pal
Een gratis programma dat wereldwijd gebruikt wordt, is My Fitness Pal. Dit
programma maakt het mogelijk om elke dag de voeding bij te houden. Dit kan zowel op een computer of via de mobiele telefoon. De gedachte achter My Fitness Pal is dat, door het bijhouden van alles wat iemand eet, afvallen als vanzelf gaat. Omdat het programma internationaal gebruikt wordt, is het aantal producten vele malen groter dan bij programma’s die alleen in Nederland gebruikt worden. Daar staat tegenover dat een groot aantal producten niet door de Nederlandse cliënt gekocht kan worden. Het programma maakt echter voor elke gebruiker een persoonlijke database, zodat eigen producten en recepten gemakkelijk in te vullen zijn.
Naast voeding is beweging een onderdeel dat elke dag kan worden bijge­ houden. Een groot aantal sportieve activiteiten staat vermeld. De gebruiker hoeft alleen maar aan te geven wat zijn gewicht is en hoe lang hij actief is geweest.
Voor dit programma zijn aanvullende apps beschikbaar om het account van My Fitness Pal te koppelen aan bewegingsapps, een weegschaal die de gegevens online doorstuurt of apps die gezondheidsaspecten meten.
In tegenstelling tot andere online programma’s is er geen mogelijkheid om als begeleider mee te kijken naar het dagboek van de cliënt.

NutriCount
Dit programma is ontwikkeld voor professionals. Het programma werkt met een gebruikerslicentie en is alleen online te raadplegen. De voedingswaarden zoals energie, macro- en micronutriënten worden vermeld en zijn gebaseerd op de recentste gegevens van de NEVO-tabel. Wanneer er in de NEVO-tabel veranderingen plaatsvinden, worden deze automatisch in NutriCount verwerkt. De hoeveelheden worden in grammen weergegeven.
Bij het invoeren is het mogelijk dezelfde maaltijden als zodanig over meerdere
dagen in te vullen, net zoals de templates bij My Calorie Coach.

Tot slot
Online programma’s zijn een gemakkelijk hulpmiddel om overzichten van uw cliënten bij te houden. Het vraagt echter tijd en inspanning om goed met een programma te kunnen werken. Wees er zeker van, dat zowel u als de cliënt met het programma uit de voeten kan voordat u er in de praktijk mee aan de slag gaat.
Mocht u hier weinig vertrouwen in hebben, dan is er niets op tegen om de cliënt met de Eettabel te laten werken en zelf de NEVO-tabel als naslagwerk te gebruiken.
We hebben in dit hoofdstuk u de mogelijkheid laten zien van zowel papieren tabellen als uitgebreide computerprogramma’s.Welke u in de praktijk gaat gebruiken, is uw keuze.
Met een voedingsberekeningsprogramma hebt u een instrument in handen om berekeningen te maken waarop u uw voedingsadviezen baseert. De andere instrumenten die u hierbij nodig hebt, zijn de voedingsanamnese en
het antropometrisch onderzoek.

 

 

 

 

Geef een reactie